New Vision Groep heeft het convenant Diversiteit en Inclusie ondertekend


Diversiteit en Inclusie zijn belangrijke thema's voor New Vision Groep. Daarom hebben we het NBA convenant hiervoor getekend. 

Met de ondertekening willen we aandacht vragen voor inclusiviteit en diversiteit van onrganisaties, op alle niveaus. De samenleving is in alle opzichten divers, maar dat is in de top van bedrijven, organisaties en in de personeelsbezetting onvoldoende terug te zien. 

 

 

 

 

 


<< Terug naar de nieuwslijst