Accountantscontrole

 

Wist jij dat de accountantscontrole meer is dan voldoen aan een wettelijke verplichting? Het is ook een bron voor nieuwe ideeën! Dus als wij je cijfers controleren, krijg je niet alleen een rapport met bevindingen, maar ook concrete adviezen om je bedrijf beter te maken.

 

Over de accountantscontrole

De accountantscontrole is een controle van de jaarcijfers van een onderneming. Een onafhankelijke accountant voert deze controle uit. De controlerend accountant gaat na of de jaarcijfers een juist beeld geven van de financiële positie van de onderneming.

Is de accountantscontrole voor jouw onderneming verplicht?

De accountantscontrole is verplicht voor ondernemingen die voldoen aan 2 van de 3 volgende criteria:

  • omzet hoger dan   € 12.000 000
  • balanstotaal groter dan € 6.000.000
  • 50 of meer medewerkers.

Wil je weten of je echt een controle moet laten uitvoeren? Dan zoeken we dat graag uit, voor jou.

Hoe wij controles uitvoeren

De accountantscontrole van New Vision is sterk gericht op risico’s in jouw branche. We lichten niet alleen de administratie door, maar ook de computersystemen en juridische structuur van de organisatie.

Voor onze controles gebruiken we de filosofie van Cygnus Atratus (in software van Exact/UNIT4). Dit is een methode om effectief en kostenefficiënt voor jou te werken. Via deze methode komen bedrijfsrisico’s snel naar voren.

Onze stap extra bij een controle

Tijdens een controle leren we je onderneming goed kennen. Dat gaat vanzelf als je de cijfers uitpluist. We kijken verder dan een kloppende balans of een keurige jaarrekening. Aan de hand van jouw cijfers doen we concrete suggesties voor verbeteringen voor volgend jaar.

Zoek je een accountant voor de controle?

Neem dan contact op met New Vision. We komen graag bij je langs om je meer te vertellen en je beter te leren kennen.

AFM-vergunninghouder

AFM Vergunningshouder

New Vision heeft een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten. Dat betekent dat New Vision wettelijke controles mag uitvoeren bij niet-OOB-organisaties.

(OOB-organisaties zijn Organisaties van Openbaar Belang).