Lidmaatschap

New Vision is lid van de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. Deze organisatie helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst. De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. Zo vormt de NBA een brug tussen de beroepsbeoefenaren en de praktijk.

Voorts zijn Robbin Borst en Gregor Kruijssen als Certified Information Systems Auditor ingeschreven in het register van ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

Gerard Hordijk tenslotte is ingeschreven in het register van Belastingadviseurs.