Automotive branche

De naam DEMAC staat voor automotive-specialisme. Hoewel de naam DEMAC wijzigt in New Vision blijven de professionals en het specialisme voor u beschikbaar. Wij zijn reeds meer dan 20 jaar in deze branche actief. De BOVAG branchebarometer is bijvoorbeeld door ons ontwikkeld.

De automotive branche heeft te maken met talrijke wijzigen en ontwikkelingen; denk aan de invloed van overheidsmaatregelen gericht op het promoten van elektrisch rijden in Nederland. Maar ook aan de eeuwige strijd van importeurs om de meeste aantallen te willen verkopen, zonder te kijken naar het rendement van de dealer.

De druk op schaalvergroting neemt daarmee toe. Hebben de relatief kleinere autobedrijven dan geen toekomst meer? Wij vinden van wel. De consument wil aandacht en service en dat is wat een autobedrijf moet bieden aan zijn klanten. Klantenbinding is naar onze mening waar het om draait. De ondernemer moet dicht bij zijn klanten staan én klantgericht zijn.

Daarnaast speelt uiteraard ondernemerschap een grote rol! Als ondernemer moet je voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden kunnen zien.

New Vision staat de automotive-ondernemer hierin bij en ontzorgt hem in alle facetten op financieel zakelijk gebied. Dit geldt zowel bij de ontwikkelingen op sales en aftersales gebied als bij juridische dienstverlening en automatisering.

Bij keuzes voor nieuwe DMS-systemen kunnen wij u ondersteunen, maar ook bij de begeleiding op juridisch gebied m.b.t. bijvoorbeeld personele zaken.

De corebusiness is echter de dagelijkse verkoopactiviteiten op sales en aftersales gebied.

Wij geven u meer inzicht in de werkelijke positie van uw onderneming en wij begeleiden u graag intensief naar meer rendementsverbetering van uw bedrijf. Het autobedrijf is voor ons een ‘open boek’. De branchspecifieke kengetallen beheersen wij en daarmee hebben wij snel inzicht in de sterke en zwakke punten van uw organisatie.

Onze focus ligt op risicobeheersing. Als ondernemer krijgt u van ons een inventarisatie van bedrijfsrisico’s en samen bekijken we welke prioriteiten er gesteld moeten worden.

De verkoopmarkt voor nieuwe auto’s groeit in Nederland niet meer naar het niveau van voorheen. De verkoopmarges staan al jaren onder druk. Kostenbeheersing is derhalve een must. Samen met u zorgen wij voor verantwoorde keuzes in deze snel veranderende automotive-wereld.