Accountantscontrole

Accountantscontrole biedt New Vision u aan vanuit New Vision Auditors B.V.

Is New Vision Auditors als alle andere accountants?

Nee, volgend uit de verplichte controlewerkzaamheden voorzien wij u van ‘natuurlijk’ advies zodat u wél de meerwaarde van een controle ervaart.

Ondernemingen van een zekere omvang worden bij wet controleplichtig. In het MKB wordt daar niet altijd de meerwaarde van ingezien. Toch is er die wel degelijk. Door een gedegen doorlichting van uw administratie en alles wat daarmee samenhangt (ook de computersystemen, uw opzet van uw organisatie etc.) zien wij veel en kunnen wij uit deze werkzaamheden met aanbevelingen ter verbetering komen.

Voor het controleren van jaarrekeningen werken wij volgens een sterk risicogerichte benadering. De focus ligt op zaken die in uw onderneming van belang zijn. We werken in een volledig digitale omgeving, aangestuurd door de filosofie die door Cygnus Atratus is verwerkt in dossiervorming van UNIT4. Dit is een methode om effectief en kostenefficiënt voor u te werken. Hieruit komen ook snel de bedrijfsrisico’s voor u naar voren.

In een gesprek met u lichten wij graag de werkwijze ten aanzien van de controle van jaarrekeningen aan u toe.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met: