MKB Nieuws

<p>Start vierde aanvraagronde STAP-budget – wees er snel bij! Aanstaande donderdag 1 september a.s. opent om 10.00 uur weer het aanvraagloket voor de vierde ronde van het STAP-budget. Het STAP-budget van € 1.000 is een individueel</p>...

Lees meer >>

<p>Loket open saneringsregeling visserij Bent u eigenaar van een vissersvaartuig en ondervindt u de gevolgen van de Brexit doordat uw visquota worden verlaagd? Wellicht overweegt u dan om te stoppen met uw bedrijf. Weet dan dat u </p>...

Lees meer >>

<p>Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv Staat u borg voor een lening van uw bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst. U kunt zich borgstellen voo</p>...

Lees meer >>

<p>Benut SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen in het mkb Mkb-ondernemers kunnen vanaf 1 september 2022 subsidie aanvragen in het kader van de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). </p>...

Lees meer >>

<p>Benut extra aanvraagmogelijkheid GLB-subsidievoorschot De aanhoudende droogte veroorzaakt veel overlast en zorgen. Hebt u een agrarisch bedrijf, dan hebt u sinds afgelopen maandag 5 september een extra mogelijkheid gekregen om </p>...

Lees meer >>

<p>Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2022 doen Was u op 1 januari 2022 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale kale huurprijs van € 763,47 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschuldigd. De</p>...

Lees meer >>

<p>Binnenkort start aflossen coronabelastingschulden Vanaf 1 oktober a.s. start u wellicht met het betalen van de tijdens de coronacrisis uitgestelde belastingschulden. U hebt in beginsel 5 jaar de tijd om uw belastingschulden af </p>...

Lees meer >>

<p>Check geldigheidsdatum goedgekeurde modelovereenkomst Sinds 2015 kunnen opdrachtgevers via goedgekeurde modelovereenkomsten zekerheid krijgen voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De geldigheidsduur van deze </p>...

Lees meer >>

<p>Vergoedingsregeling voor kosten e-Herkenning verlengd De indiening van steeds meer aangiftes loopt via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daarvoor hebt u e-Herkenning (eH3) nodig. Als u niet met DigiD uw aangifte kunt i</p>...

Lees meer >>

<p>Tijd dringt voor voldoen aan UBO-verplichting Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Bestaande vennootschappen kregen 18 maanden de tijd om de gegevens van hun UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) te late</p>...

Lees meer >>

<p>Bijzonder uitstel van betaling ook voor voorlopige aanslagen 2022 De verruimde toepassing van het bijzonder uitstel van betaling eindigt op 1 april 2022. Toch kunnen de aan u opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of</p>...

Lees meer >>

<p>Aanvraagloket Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen open Bent u organisator van evenementen en kwam u in 2021 niet in aanmerking voor de garantieregeling evenementen (TRSEC)? In dat geval kunt u sinds kort de Aanvullende Tegem</p>...

Lees meer >>

<p>Einde vereenvoudigde Bbz nadert Sinds het beëindigen van de Tozo-regeling eind september 2021 kunt u bij uw gemeente terecht voor inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bb</p>...

Lees meer >>

<p>Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan Heeft u over de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) een voorschot NOW 2.0-subsidie ontvangen? Dan moet u uiterlijk 31 maart 2022 bij het UWV een aanvraag indiene</p>...

Lees meer >>

<p>Einde bijzonder uitstel van betaling nadert Het bijzonder uitstel van betaling eindigt op 31 maart 2022. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan wordt dit automatisch verlengd voor belastingen waarvan de uiterst</p>...

Lees meer >>

<p>Ondernemersloket sancties Rusland geopend Drijft u handel met Rusland? In dat geval heeft u te maken met de gevolgen van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. U kunt bijvoorbeeld niet meer leveren aan uw afnemers in Ruslan</p>...

Lees meer >>

<p>Accijns op brandstof en btw op energie tijdelijk omlaag De energieprijzen rijzen momenteel de pan uit. Het kabinet heeft daarom besloten om tijdelijk de btw op energie te verlagen evenals de accijns op benzine, diesel, LPG en L</p>...

Lees meer >>

<p>Sluiting aanvraagloket NOW 6.0 nadert U kunt de NOW 6.0-subsidie voor het eerste kwartaal van 2022 nog aanvragen tot en met 13 april 2022. Dit is de achtste en laatste aanvraagperiode. Het UWV heeft hiervoor weer een formulier </p>...

Lees meer >>

<p>Vanaf 31 augustus aanvraagloket TVL Q3 open Vanaf volgende week dinsdag 31 augustus tot 26 oktober 2021 kunt u TVL-subsidie aanvragen voor de periode juli, augustus en september 2021 (Q3). Bent u MKB-ondernemer, dan kunt u maxi</p>...

Lees meer >>

<p>eHerkenning niveau 3 nodig voor nieuw portaal Belastingdienst Maakt u nog steeds gebruik van het oude portaal van de Belastingdienst om uw btw-aangiften te doen? Vanaf volgend jaar kan dit niet meer. Dan is daarvoor het nieuwe </p>...

Lees meer >>

<p>Doe vóór 1 september opgave gegevens ex-ANBI In Nederland gevestigde voormalige algemeen nut beogende instellingen die hun status op of na 2013 hebben verloren, moeten de gegevens over 2020 vóór 1 september 2021 aanleveren bij </p>...

Lees meer >>

<p>Melding KOR niet meer nodig voor kleine ondernemers Bent een btw-ondernemer met een jaaromzet van maximaal € 1.800? In dat geval kunt u de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen zonder dat u hiervoor een melding hoeft te do</p>...

Lees meer >>

<p>Vraag toeslagen en/of kindgebonden budget 2020 aan vóór 1 september Kwam u in 2020 in aanmerking voor toeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag) en/of het kindgebonden budget, maar hebt u deze nog niet aangevraagd? In dat geval moe</p>...

Lees meer >>

<p>Tijd dringt voor aanvraag TVL Q2 U kunt momenteel TVL aanvragen over het tweede kwartaal 2021 (Q2). Maar de tijd dringt, want het aanvraagloket bij de RVO is nog tot en met 20 augustus a.s. open. Het maximale subsidiebedrag voo</p>...

Lees meer >>

<p>Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het vierde kwartaal van 2020 (Q4)? Het ontvangen bedrag was een voorschot dat was gebaseerd op een schatting van uw omzetverlies in Q4. Na afloo</p>...

Lees meer >>

<p>Tijd dringt voor herziening hoofdactiviteit TVL Q4 De hoogte van de TVL-subsidie is gebaseerd op de registraties bij de Kamer van Koophandel (KvK) op 15 maart 2020. De geregistreerde activiteiten, de volgorde daarvan in hoofd- </p>...

Lees meer >>

<p>Binnenkort lagere Awf-premie De Algemeen Werkloosheidsfondspremie (Awf-premie) wordt vanaf 1 augustus 2021 verlaagd. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34% en de lage premie van 2,7% naar 0,34%. Doet u per maand, halfjaar of p</p>...

Lees meer >>

<p>Loket opent voor aanvragen NOW Aanstaande maandag 26 juli opent het loket voor de aanvragen van NOW-subsidie voor de periode juli tot en met september 2021. U kunt deze tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen tot en met 30 se</p>...

Lees meer >>

<p>Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020 Uiterlijk eind deze maand ontvangt u de definitieve beschikkingen Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze g</p>...

Lees meer >>

<p>Start aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? In dat geval ontvangt u binnenkort een mail van de RVO met het verzoek om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast t</p>...

Lees meer >>

<p>ODV-kapitaal extern onderbrengen – let op uw AOW-leeftijd Er zijn een heleboel redenen te bedenken waarom u het kapitaal in de oudedagsverplichting (ODV) bij uw eigen bv zou willen onderbrengen bij een externe partij. U wilt bi</p>...

Lees meer >>

<p>NOW 4 (zesde aanvraagperiode) iets versoberd Het kabinet heeft besloten om de eerder aangekondigde NOW 4 voor het derde kwartaal van 2021 te versoberen. De versobering houdt in dat het maximale op te geven omzetverlies over het</p>...

Lees meer >>

<p>Fiscale aftrek scholingsuitgaven vanaf 1 januari 2022 van de baan De fiscale aftrek scholingsuitgaven lijkt met ingang van 1 januari 2022 toch definitief te vervallen. De aftrekpost in de inkomstenbelasting wordt vervangen door</p>...

Lees meer >>

<p>Regeling uitstel van betaling belastingschulden met nog een kwartaal verlengd Het is toch nog tot 1 oktober 2021 mogelijk dat u voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel wegens corona kunt aanvragen bij </p>...

Lees meer >>

<p>Btw-regels internetverkopen over de grens met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd Op 1 juli 2021 zijn nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten (e-commerce) in werking getreden. De nieuw</p>...

Lees meer >>

<p>Betaal vóór 1 juli 2021 de lijfrentepremie bij omzetting oudedagsreserve voor aftrek in 2020 Wilt u uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in uw IB-aangifte 2020 in af</p>...

Lees meer >>

<p>Tijd dringt voor aanvraag NOW-subsidie vijfde tranche Momenteel loopt de vijfde tranche van de NOW-regeling. Daarmee kunt u een tegemoetkoming krijgen van maximaal 85% van uw loonkosten als u door de coronacrisis ten minste 20%</p>...

Lees meer >>

<p>Stort tijdig premie stakingslijfrente voor aftrek in 2020 Heeft u uw onderneming in 2020 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. ‘Op tijd’ wil h</p>...

Lees meer >>

<p>Let op tijdig terugvragen btw op zonnepanelen Heeft u in 2020 zonnepanelen aangeschaft? In dat geval kunt u de btw op de aanschafprijs van de panelen en op de installatiekosten terugvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor geldt</p>...

Lees meer >>

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021

Lees meer >>

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&amp;D-samenwerkingsprojecten

Lees meer >>

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financi&euml;n heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor

Lees meer >>

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een

Lees meer >>

<p>Vanaf 1 juli weer uren bijhouden U komt in aanmerking voor allerlei ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, als u voldoet aan het urencriterium. Dit wil zeggen dat u aannemelijk kunt maken dat u ten minste 1.225 </p>...

Lees meer >>

<p>Aanvraagloket subsidie praktijkleren geopend Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2020/2021 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? U kunt dan sinds 2 juni tot en met 16 september 2021 een subsidie van maximaal € 2.700 per</p>...

Lees meer >>

<p>Langer en later belastingschulden aflossen Tot 1 juli 2021 kunt u nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nie</p>...

Lees meer >>

<p>Laatste kans op aanvraag ‘Regeling bedrijvenschade coronarellen’ Wilt u nog gebruikmaken van de ‘Regeling bedrijvenschade coronarellen’? Zorg er dan voor dat u de aanvraag uiterlijk 14 juni a.s. 17.00 uur hebt ingediend. U komt</p>...

Lees meer >>

<p>Start aanvraag tegemoetkoming doorbetaalde kinderopvangkosten tijdens sluitingsperiodes Sinds 15 mei 2021 is de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) opengesteld. U komt in aanmerkin</p>...

Lees meer >>

<p>Vanaf 1 juni subsidie voor activiteitenplan duurzame inzetbaarheid Samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen op sectoraal niveau subsidie (MDIEU-subsidie) aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van w</p>...

Lees meer >>

<p>Geef tijdig werkelijke omzet TVL juni-september 2020 door aan RVO Heeft u in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 een voorschot (80%) op de TVL ontvangen? In dat geval hebt u in februari 2021 een e-mail ontvangen van </p>...

Lees meer >>

<p>Betalingsregeling NOW-terugbetalingen Als u gebruik maakt van de NOW-regeling, ontvangt u eerst een voorschot. Die is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Vervolgens verzoekt u om vaststelling van de definitieve NOW-steun. D</p>...

Lees meer >>

<p>Aanvraagloket TVL Q1 voor grote bedrijven open Sinds afgelopen maandag kunnen ook grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) TVL aanvragen voor het eerste kwartaal (Q1) van 2021. Heel veel tijd krijgt u daarvoor niet, want het a</p>...

Lees meer >>

<p>Aftrek vast bedrag verblijfskosten eigen rijders 2021 Bent u een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse internationale ritten maakt? En geeft u uw winst aan in de inkomstenbelasting? In dat geval kunt u onder voorwaa</p>...

Lees meer >>

<p>Einde aanvraagtermijn TVL Q1 nadert Wilt u nog de tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? Doe dit dan snel, want het aanvraagloket bij RVO.nl is nog tot en met 18 mei 2021 open. Het m</p>...

Lees meer >>

<p>Aanvraagloket NOW-voorschot april t/m juni nu al open U kunt nu al over de periode april, mei en juni NOW-subsidie aanvragen om uw loonkosten te kunnen blijven betalen. Het aanvraagloket is namelijk vandaag al geopend. Aanvanke</p>...

Lees meer >>

<p>Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de w</p>...

Lees meer >>

<p>Maak tijdig gebruik van de Vaste Lasten Evenementenbranche Hebt u een bedrijf in de evenementenbranche? U behaalt uw omzet dan vaak in de lente- en zomermaanden. De omzet in de winter ligt een stuk lager, waardoor u vaak niet i</p>...

Lees meer >>

<p>Controleer en corrigeer voor 1 mei a.s. Wtl-beschikkingen Hebt u de voorlopige berekeningen van het UWV ontvangen? U doet er verstandig aan om deze vóór 1 mei 2022 te (laten) controleren en zo nodig te corrigeren. In deze berek</p>...

Lees meer >>

<p>Tijd dringt voor aanvragen woonhuissubsidie particuliere rijksmonumenten Bent u eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie? In dat geval kunt u subsidie aanvragen voor de instandhoudingskosten van 2020 bij de Rijksdiens</p>...

Lees meer >>

<p>Voorkom belastingrente: vraag tijdig voorlopige Vpb-aanslagen aan Moet uw bv over 2020 vennootschapsbelasting betalen? Dien dan vóór 1 mei 2021 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een a</p>...

Lees meer >>

<p>Loket ‘NL leert door’ open tot 26 april 2021 Het loket voor de derde subsidieronde in het kader van ‘NL leert door’: ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is nog tot 26 april 17:00 uur open. Sectorale samenwerkingsve</p>...

Lees meer >>

<p>VL Q1 vanaf 12 april aanvragen met eHerkenning niveau 3 Wilt u nog een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal (Q1). Dat kan nog tot en met 18 mei 2021. De aanvraagperiode is namelijk met twee weken</p>...

Lees meer >>

<p>Eindelijk aanvraagloket open voor tegemoetkoming schade coronarellen Hebt u tijdens de coronarellen van 23 tot 28 januari jl. fysieke schade opgelopen aan uw bedrijfspand, inventaris of voorraad? U komt dan mogelijk in aanmerki</p>...

Lees meer >>

<p>Kortere loondoorbetaling bij ziekte voor werkende AOW’ers per 1 april 2021 gaat níet door! In de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ (1 januari 2016) was bepaald dat u onder meer bij ziekte van een werkende AOW’er zes w</p>...

Lees meer >>

<p>Vraag na of de massaalbezwaarprocedure tegen box-3-heffing 2020 voor u zinvol is Ook de bezwaarschriften die gericht zijn tegen de box-3-heffing in de definitieve aanslag inkomstenbelasting (IB) 2020 worden onder voorwaarden aa</p>...

Lees meer >>

Nu de coronavaccinaties zijn gestart, is het de verwachting dat bedrijven en instellingen op termijn een vaccinatiebewijs verlangen voor wie toegang wil.

Lees meer >>

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd

Lees meer >>

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch

Lees meer >>

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend

Lees meer >>

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op

Lees meer >>

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een

Lees meer >>

<p>Toch nog langer versoepelde vaste onbelaste reiskostenvergoeding De verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken vanwege de coronacrisis, hoeft tot 1 juli 2021 geen gevolgen te hebben voor de vaste en onb</p>...

Lees meer >>

<p>Meld tijdig uw S&#038;O-uren en voorkom een boete Heeft u als werkgever of ondernemer in 2020 gebruikgemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)? In dat geval komt u als werkgever tot € 350.000 in aanmerki</p>...

Lees meer >>

<p>Dien suppletieaangifte tijdig in Een suppletieaangifte moet u indienen, zodra duidelijk wordt dat u te veel of te weinig btw hebt betaald. Hebt u te weinig btw betaald? In dat geval wordt u 4% belastingrente verschuldigd vanaf </p>...

Lees meer >>

<p>Benut Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s Koopt of (financial) leaset u een emissieloze bedrijfsauto, dan kunt u sinds 15 maart jl.  subsidie krijgen op grond van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEB</p>...

Lees meer >>

<p>Nieuwe aanvraagronde ‘NL leert door’ start 15 maart 2021 Vanaf 15 maart tot 26 april 2021 wordt het loket opengesteld voor de derde subsidieronde in het kader van ‘NL leert door’: ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk</p>...

Lees meer >>

<p>Maak tijdig gebruik van onbeperkte OVB-vrijstelling Bent u starter op de woningmarkt? Dan betaalt u onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting (OVB) bij de aankoop van een woning. Dit geldt ook als u ‘doorstromer’ bent en aan </p>...

Lees meer >>

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik.

Lees meer >>

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht

Lees meer >>

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden

Lees meer >>

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari

Lees meer >>

<p>Einde NOW-3-aanvraag tweede tijdvak nadert Sinds 15 februari 2021 kunt u NOW-subsidie aanvragen voor de maanden januari, februari en maart 2021. De aanvraagtermijn voor de NOW-subsidie over het eerste kwartaal van 2021 is kort,</p>...

Lees meer >>

<p>Laat uw vooraf ingevulde aangifte IB 2020 controleren en aanvullen  Op 1 maart jl. is de aangifteronde voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 van start gegaan. Hebt u ook een uitnodiging ontvangen voor het doen van uw IB-aang</p>...

Lees meer >>

<p>Nihil-aangiften gedaan maar nog steeds ondernemer? Kom in actie! Heeft u minimaal 1 jaar op uw btw-aangiften ingevuld dat u niets hebt aan te geven, waardoor u dus ook geen btw hebt betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst </p>...

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de

Lees meer >>

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Lees meer >>

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Lees meer >>

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van

Lees meer >>

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale

Lees meer >>

<p>Nihil-aangiften gedaan maar nog steeds ondernemer? Kom in actie! Heeft u minimaal 1 jaar op uw btw-aangiften ingevuld dat u niets hebt aan te geven, waardoor u dus ook geen btw hebt betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst </p>...

Lees meer >>

<p>Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten Hebt u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat e</p>...

Lees meer >>

<p>Aanvraagperiode TVL voor het eerste kwartaal 2021 gestart Sinds 15 februari kunt u bij de RVO met een speciaal formulier een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode 1 januari tot en met maart 2021 (Q1)? Het </p>...

Lees meer >>

<p>Doe tijdig aangifte schenkbelasting Heeft u in 2020 van uw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? U moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze ee</p>...

Lees meer >>

<p>Start NOW-3.0-aanvraag tweede tijdvak – zorg dat u op tijd bent Vanaf 15 februari 2021 kunt u NOW-subsidie aanvragen voor de maanden januari, februari en maart 2021. Na de indiening van de aanvraag, ontvangt u normaliter binnen</p>...

Lees meer >>

<p>Laat uw WOZ-beschikking controleren  U ontvangt deze maand de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2020. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aansla</p>...

Lees meer >>

<p>Urencriterium zelfstandigenaftrek ook in 2021 versoepeld U kunt aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Voor toepassing van sommige faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet u aan het zogenoemde urencri</p>...

Lees meer >>

<p>Voorlopig geen aanpassing onbelaste vaste reiskostenvergoeding De verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken, hoeft tot 1 april 2021 geen gevolgen te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoedi</p>...

Lees meer >>

<p>Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen U kunt langer voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen wegens de voortdurende coronacrisis. De termijn hiervoor is namelijk verlengd tot 1 juli </p>...

Lees meer >>

<p>Verklaringen tijdens avondklok Op zaterdag 23 januari jl. is de avondklok ingesteld. Het is verboden om tussen 21.00 uur s’ avonds en 4.30 uur ’s ochtends buiten te zijn. Als een werknemer voor het werk tijdens de avondklok toc</p>...

Lees meer >>

<p>Deadline nadert voor aanvraag TVL voor laatste kwartaal 2020 Wilt u bij de RVO nog een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 (Q4)? Dan is haast geboden. Op 29 januari </p>...

Lees meer >>

<p>Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken Heeft u bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor gekozen om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op</p>...

Lees meer >>

<p>Voorkom bijbetalen vennootschapsbelasting met belastingrente Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2021, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting k</p>...

Lees meer >>

<p>Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden Heeft u in 2020 bedragen uitbetaald aan derden die geen werknemer of ondernemer zijn? Denk er dan aan dat u hiervan uiterlijk 31 januari 2021 opgave doet bij de Belastingdienst.</p>...

Lees meer >>

<p>Gewijzigde tarieven vennootschapsbelasting en box 2 Het tarief voor de vennootschapsbelasting en het box-2-tarief zijn gewijzigd per 1 januari 2021. Het 16,5%-tarief voor de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting is </p>...

Lees meer >>

<p>Laat uw voorlopige aanslag of teruggaaf controleren Hebt u inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden en u pas achteraf inkomstenbelasting moet betalen? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de verschul</p>...

Lees meer >>

<p>Tozo 3.0 lening later en langer terugbetalen Maakt u gebruik van de Tozo-lening van uw gemeente voor bedrijfskapitaal? U zou zonder nadere maatregelen dan op 1 januari 2021 moeten beginnen met het aflossen op deze lening. Maar </p>...

Lees meer >>

<p>Loket aanvragen NOW 3.0 eerste tijdvak heropend Het loket voor aanvragen van het eerste tijdvak van NOW 3.0 (oktober tot en met december 2020) was afgelopen maandag 14 december gesloten, maar is inmiddels vanwege de strenge loc</p>...

Lees meer >>

<p>Tijdig aanvragen doelgroepverklaring LKV’s Sinds 1 oktober 2020 is de aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) weer verkort van 6 naar 3 maanden na de datum van indiensttreding (doelgroepen 1, 2 en </p>...

Lees meer >>

<p>Vraag tijdig S&#038;O-afdrachtvermindering 2021 aan Het loket voor het aanvragen van S&#38;O-afdrachtvermindering voor 2021 is sinds eind oktober geopend. Begint de periode van het S&#38;O-werk op 1 januari 2021, dan moet u uit</p>...

Lees meer >>

<p>Einde aanvraagtermijn NOW 3.0 eerste tijdvak nadert Wilt u nog NOW 3.0-subsidie voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020) aanvragen? Zorg er dan voor dat u de aanvraag uiterlijk 13 december 2020 hebt inged</p>...

Lees meer >>

<p>Laat uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021 controleren U heeft waarschijnlijk inmiddels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstan</p>...

Lees meer >>

<p>Benut gratis ontwikkeladvies Net als in de NOW 2.0-regeling moet u zich ook in de NOW 3.0-regeling inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of scholing. Hiervoor zijn sinds dinsdag 1 december </p>...

Lees meer >>

<p>Loket verlengde TVL-regeling geopend Bent u mkb-ondernemer of zzp’er en verkeert u in zwaar weer vanwege de coronacrisis? U kunt dan sinds 25 november 2020 de verlengde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen via een formul</p>...

Lees meer >>

<p>Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten horeca Hebt u een horecabedrijf, dan hebt u waarschijnlijk voorraden aangelegd die u door de verplichte sluiting niet meer kunt gebruiken. Ook hebt u mogelijk investering</p>...

Lees meer >>

<p>Tijdig aanmelden must voor deelname aan KOR per 1 januari 2021 Verwacht u dat uw jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft? Dan kan het interessant zijn om u aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR). U be</p>...

Lees meer >>

<p>Anticipeer op hoger tarief overdrachtsbelasting bij aankoop tweede woning Koopt u volgend jaar een woning die u niet als hoofdverblijf gaat gebruiken? In dat geval betaalt u bij de aankoop 8% (!) in plaats van 2% overdrachtsbel</p>...

Lees meer >>

<p>Start aanvraag voorschot NOW 3.0 eerste tijdvak Vanaf aanstaande maandag 16 november 2020 om 9.00 uur gaat het loket open voor de aanvraag van NOW 3.0-subsidie voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020). Aa</p>...

Lees meer >>

<p>Spreiden investeringen voor meer KIA Het is zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2020 moet doen of dat u die beter kunt doorschuive</p>...

Lees meer >>

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke Coronawet aangenomen. Deze wet vervangt de bestaande

Lees meer >>

Het kabinet heeft een uitbreiding van het pakket aan maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis

Lees meer >>

De staatssecretarissen van FinanciËn hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het

Lees meer >>

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten tijde

Lees meer >>

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de

Lees meer >>

<p>Controleer of u moet herinvesteren Hebt u in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Controleer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin u de reserve moet gebruiken. D</p>...

Lees meer >>

<p>Subsidieregeling elektrische personenauto’s alleen nog voor gebruikte auto’s Sinds 29 oktober jl. is de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) gewijzigd. U kunt alleen nog subsidie (€ 2.000) krijgen vo</p>...

Lees meer >>

<p>Uitbreiding TVL-regeling Nu de tweede golf in de coronacrisis een feit is, zijn er aanvullende steunmaatregelen getroffen. Een van die maatregelen betreft de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling stond niet voor alle</p>...

Lees meer >>

<p>Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten Hebt u een horecabedrijf, dan hebt u waarschijnlijk voorraden aangelegd die u door de verplichte sluiting niet meer kunt gebruiken. Ook hebt u mogelijk investeringen geda</p>...

Lees meer >>

<p>Tijd dringt voor TVL-aanvraag eerste periode De TVL-regeling is onlangs met negen maanden verlengd. Maar wilt u nog de TVL van maximaal € 50.000 aanvragen voor de eerste periode (juni tot en met september 2020), dan begint de t</p>...

Lees meer >>

<p>Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval u een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of a</p>...

Lees meer >>

Staatssecretaris Vijlbrief keurde goed dat werkgevers voor de vaste reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer de thuiswerkdagen als reisdagen mogen blijven zien. Maatregelen vervallen per 1 januari 2021.

Lees meer >>

<p>Einde uitstel publicatieplicht anbi-gegevens 2019 nadert Algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) kregen vanwege de coronacrisis maximaal vier maanden langer de tijd om de jaarstukken over 2019 elektronisch te publiceren. Ee</p>...

Lees meer >>

<p>Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kunt u omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde </p>...

Lees meer >>

<p>Belastingdienst roept op tot tijdig aanvragen artikel 23-vergunning Bent u MKB-ondernemer en importeert u goederen uit het Verenigd Koninkrijk (VK)? U doet er dan verstandig aan om een zogenoemde artikel 23-vergunning aan te vr</p>...

Lees meer >>

<p>Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart Hebt u gebruikgemaakt van de NOW 1.0-regeling? U hebt die steun dan als voorschot ontvangen. Hoe hoog de steun precies moet zijn, wordt nog vastgesteld op basis van uw fe</p>...

Lees meer >>

<p>Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld Vanaf vandaag 1 oktober 2020 gaat het derde steunpakket van start om de gevolgen van de voortdurende coronacrisis te bestrijden. Een van de maatregelen betreft de verlenging van de Tijdeli</p>...

Lees meer >>

<p>Vraag tijdig tegemoetkoming amateursportorganisatie aan De aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is sinds 22 september jl. eindelijk mogelijk geworden. De tegemoetkoming is </p>...

Lees meer >>

<p>Vrijstelling overdrachtsbelasting voor jonge starters op de woningmarkt In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om starters op de woningmarkt vanaf 1 januari 2021 vrij te stellen van overdrachtsbelasting (OVB). Hieraan</p>...

Lees meer >>

<p>Opbrengst uit tijdelijk verhuur tuinhuisje toch belast in box 1 De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de opbrengst uit de tijdelijke verhuur van een tuinhuisje via Airbnb belast is in box 1. Van de opbrengst moet 70% boveno</p>...

Lees meer >>

<p>Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd Een van de maatregelen die op Prinsjesdag 2020 is bekendgemaakt, is dat de zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 7.030) verder wordt afgebouwd dan vorig jaar werd bepaald. De afbouw vindt vanaf</p>...

Lees meer >>

<p>Box 3 gaat weer veranderen Een andere maatregel betreft de vrijstelling in box 3. Die gaat volgend jaar van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige. Hebt u een fiscale partners, dan heeft u samen dus een vrijstelling van </p>...

Lees meer >>

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet

Lees meer >>

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd

Lees meer >>

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer >>

<p>Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw Bent u een btw-ondernemer aan wie door ondernemers in een andere EU-lidstaat in 2019 buitenlandse btw in rekening is gebracht? Die btw kunt u terugvragen via de Belastingdienst, mits</p>...

Lees meer >>

<p>Zorg voor tijdige aangifte en betaling verhuurderheffing 2020 Was u op 1 januari 2020 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschuldi</p>...

Lees meer >>

<p>Vraag tijdig compensatie transitievergoeding aan bij ontslag na 2 jaar ziekte Sinds 1 april jl. kunt u bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u bij ontslag aan de langdurige zieke werknemer hebt betaa</p>...

Lees meer >>

<p>Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2021 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door </p>...

Lees meer >>

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op

Lees meer >>

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een

Lees meer >>

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige

Lees meer >>

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin

Lees meer >>

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de

Lees meer >>

<p>Start aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisatie uitgesteld De start voor de aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is uitgesteld van 1 september 2020 naar 8 september 2</p>...

Lees meer >>

<p>Vraag tijdig subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen Hebt u in uw bedrijf in het studiejaar 2020/2021 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? U kunt dan tot en met 16 september 2021 een subsidie van maximaal € 2.700 p</p>...

Lees meer >>

<p>Start aanvraag SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb Als werkgever in het mkb – en zeker nu in coronatijd &#8211; beschikt u vaak over onvoldoende tijd, geld of kennis om uw werknemers te laten leren en ontwikkelen</p>...

Lees meer >>

Elektrische fietsen, die werknemers zakelijk gebruiken, vallen niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers.

Lees meer >>

Als een werknemer tijdens werktijd per ongeluk de verkeerde brandstof tankt óf schade rijdt, dan mag de werkgever het eigen risico niet doorbelasten.

Lees meer >>

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies en tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet? Wel of geen loondoorbetaling?

Lees meer >>

<p>Voorkom intrekking van uw btw-nummer Hebt u minimaal 1 jaar op uw btw-aangiften ingevuld dat u niets hebt aan te geven, waardoor u dus geen btw hebt betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst laat u dan in een brief weten dat</p>...

Lees meer >>

<p>Toeslagen en kindgebonden budget aanvragen vóór 1 september Komt u in 2019 voor het eerst in aanmerking voor de zorgtoeslag en/of de huurtoeslag en/of het kindgebonden budget, maar hebt u deze nog niet aangevraagd? Dan moet u n</p>...

Lees meer >>

<p>Einde aanvraag NOW2.0-regeling nadert De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. U kunt de NOW 2.0 aanvragen als u gedurende vier aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft. De omzetdaling wordt </p>...

Lees meer >>

<p>Vraag tijdig definitieve subsidie praktijkleren aan bij voorschot mbo-praktijkplaatsen Hebt u een praktijk- of werkleerplaats in het studiejaar 2019/2020 aangeboden? In dat geval kunt u onder voorwaarden tot uiterlijk 16 septem</p>...

Lees meer >>

<p>Gratis ontwikkeltraject van start Sinds begin augustus kan iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kunt u zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die</p>...

Lees meer >>

<p>Controleer LIV/LKV-beschikkingen 2019 Uiterlijk eind juli 2020 hebt u als u daarvoor in 2019 in aanmerking kwam, de beschikking voor het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) of het Loonkostenvoordeel (LKV) voor een of meerdere werknemer</p>...

Lees meer >>

<p>Op Prinsjesdag wordt een nieuw plan voor box 3 gepresenteerd De vorige staatssecretaris van Financiën had september vorig jaar de contouren van een aanpassing in box 3 gepresenteerd. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld</p>...

Lees meer >>

<p>Aanvraagformulier Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar Sinds deze week kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden aangevraagd. De TVL is de opvolger van de TOGS. De TVL betreft een tijdelijke subsidieregeling om g</p>...

Lees meer >>

<p>Ledenparlement FNV stemt in met pensioenakkoord Het heeft wat voeten in de aarde gehad; maar op 19 juni jongstleden zijn de grote lijnen van het pensioenakkoord bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat alle pensioenregelingen in </p>...

Lees meer >>

<p>Vaste reiskostenvergoeding in coronatijd Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis tot een veranderd reispatroon. Dat kan ertoe leiden dat u als werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of </p>...

Lees meer >>

<p>Sinds 1 juli langer geboorteverlof partner Vanaf 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer moet dit verlof opnemen binnen 6 maanden na d</p>...

Lees meer >>

<p>Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen uitgestelde belasting Heeft u gebruikgemaakt van de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingaanslagen vanwege de uitbraak van het coronavirus? Dan kan h</p>...

Lees meer >>

<p>Deadline aanvraag TOFA nadert Het loket voor de aanvraag van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele krachten (TOFA) is nog tot en met zondag 26 juli a.s. open. U komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als u een</p>...

Lees meer >>

<p>Vraag subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2019/2020 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? U kunt dan tot uiterlijk 16 september 2020 subsidie aanvragen als tegemoetkoming </p>...

Lees meer >>

<p>Eenmalige tegemoetkoming voor amateursportorganisaties Amateursportorganisaties kunnen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 krijgen voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Daaronder worden</p>...

Lees meer >>

<p>Invulling geven aan de inspanningsverplichting scholing bij NOW 2.0 Heeft u NOW 2.0 aangevraagd bij het UWV? In dat geval moet u zich inspannen om uw werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholin</p>...

Lees meer >>

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen

Lees meer >>

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het

Lees meer >>

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een

Lees meer >>

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst

Lees meer >>

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze

Lees meer >>

De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen.

Lees meer >>

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten

Lees meer >>

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven

Lees meer >>

De staatssecretarissen van Financi&euml;n hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor

Lees meer >>

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen

Lees meer >>

De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten

Lees meer >>

In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty&rsquo;s wil het kabinet een bronbelasting op

Lees meer >>

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financien en Economische Zaken en Klimaat hebben

Lees meer >>

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor

Lees meer >>

De afspraken, die Nederland en Belgi&euml; hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van

Lees meer >>

Op dit moment werken veel mensen in Nederland thuis. Zij hoeven niet te reizen voor hun werk. Maar hoe zit het dan met de reiskostenvergoeding, als daar een vast bedrag per maand voor is afgesproken? Mag u dit bedrag dan nog wel onbelast uitkeren?

Lees meer >>

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Dit mag bekend verondersteld worden.

Lees meer >>

De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract is verruimd. Tot 1 januari 2020 was er de 3x2x6-regeling: 3 tijdelijke contracten in 2 jaar met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. De nieuwe regel is 3x3x6.

Lees meer >>

Heeft een werknemer recht op betaling van de vergoeding van overuren als onderdeel van het loon dat hij ontving voor opgenomen vakantieverlof? De rechtbank heeft uitspraak gedaan.

Lees meer >>

Binnenkort kunnen werkgevers bij het UWV compensatie vragen voor betaalde transitievergoedingen aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn. Het UWV zal vanaf 1 april een formulier online zetten.

Lees meer >>

De uitbraak en vliegensvlugge verspreiding van het coronavirus in Nederland raakt ons allemaal en vraagt van alle mensen en organisaties aanpassingen. Thuiswerken is daar één van. 12 tips om optimaal thuis te werken.

Lees meer >>

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de

Lees meer >>

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken,

Lees meer >>

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het

Lees meer >>

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een

Lees meer >>

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een

Lees meer >>

Het coronavirus COVID-19 is nog niet in Nederland geconstateerd, maar de mogelijkheid dat het hier komt is wel degelijk aanwezig. Werkgevers en werknemers kunnen zich voorbereiden om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.

Lees meer >>

Als een werkgever een auto ter beschikking stelt, dan ligt hier een contract aan ten grondslag. In een aantal van deze contracten staat dat de werknemer bij uitdiensttreding alle kosten moet betalen van het voortijdig inleveren van de auto.

Lees meer >>

Circa 40.000 fiscale eenheden zonder KvK-nummer kunnen geen eHerkenning aanvragen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Lees meer >>

Op dit moment krijgen wij veel vragen over de fiscale behandeling van de fiets en de bijbehorende overeenkomsten. Hoe zat het ook alweer met de fiets?

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Lees meer >>

Als een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is, kan hij verzoeken een arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit lijkt gaandeweg wel bekend. Maar als de werknemer inmiddels met pensioen is?

Lees meer >>

Sinds 1 januari 2004 geldt er een rookverbod voor bedrijven. Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek.

Lees meer >>

Een werkgever heeft verschillende mogelijkheden om de reiskosten die een werknemer voor zakelijke reizen en voor het woon-/werkverkeer moet maken onbelast te vergoeden.

Lees meer >>

Eén van de verplichtingen om voor een lage WW-premie in aanmerking te komen is de aanwezigheid van een schriftelijke arbeidsovereenkomst die geen oproepovereenkomst is.

Lees meer >>

Jaarlijks ontvang je van je werkgever een jaaropgave. Heb je meerdere werkgevers, dan zal je van iedere werkgever een jaaropgave ontvangen. Maar wat staat er eigenlijk allemaal op de jaaropgave? Wat betekenen de begrippen?

Lees meer >>

New Vision Groep ondersteunt je bij fiscale en financiële zaken. Daarom hebben wij in deze digitale brochure enkele wetenswaardigheden en attentiepunten voor 2020 overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Lees meer >>

In het kader van re-integratie tijdens verzuim zijn werkgevers verplicht hun medewerkers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de functie of arbeidscontract.

Lees meer >>

Het Hof in Den Bosch oordeelt dat een werknemer terecht navorderingsaanslagen heeft gekregen voor het niet bijhouden van een rittenregistratie.

Lees meer >>

Wij signaleren dat veel werkgevers, die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten, nog geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben laten uitvoeren.

Lees meer >>

Als een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Lees meer >>

Onlangs werd een watersportbedrijf door de rechter in Den Haag veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van € 25.000 aan een op staande voet ontslagen monteur.

Lees meer >>

New Vision Groep ondersteunt je bij fiscale en financiële zaken. Daarom hebben wij in deze digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Lees meer >>

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren,

Lees meer >>

21-11 2019

Investeringsaftrek

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De

Lees meer >>

18-11 2019

Gebruik eHerkenning

Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte

Lees meer >>

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er

Lees meer >>

17-11 2019

Transitievergoeding

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een

Lees meer >>

Begin november 2019 heeft De Hoge haar oordeel gegeven over het beëindigen van een slapend dienstverband op verzoek van de werknemer.

Lees meer >>

Stel: een werknemer meldt zich ziek en geeft daarvoor als reden (ongevraagd) dat hij een flinke kater heeft. Moet je dit als werkgever accepteren? Met andere woorden, heeft de werknemer ook in dat geval recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?

Lees meer >>

De meeste werkgevers denken dat een all-in uurloon alleen mag, als dit op de salarisstrook gespecificeerd wordt. Een all-in uurloon omvat niet alleen het wettelijk verplichte vakantiegeld (8%), maar ook de compensatie voor vakantiedagen.

Lees meer >>

Het zal u niet ontgaan zijn: op het gebied van arbeidsrecht staan veranderingen op stapel die de dagelijkse praktijk voor u als werkgever gaan beïnvloeden. Op hoofdlijnen zijn dit de wijzigingen die per 1 januari 2020 in werking treden.

Lees meer >>

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Lees meer >>

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw

Lees meer >>

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning

Lees meer >>

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger

Lees meer >>

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd

Lees meer >>

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een

Lees meer >>

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.

Lees meer >>

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk,

Lees meer >>

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt

Lees meer >>

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financi&euml;n gevraagd om de zogenaamde

Lees meer >>

Werkgevers die hun personeel op alcohol, drugs of medicijnen willen testen mogen dit alleen doen als daar specifieke wetgeving voor bestaat.

Lees meer >>

Bijna 30 procent van de bijna 900.000 bv’s en nv’s in Nederland had eind 2018 de verplichte deponering van de jaarcijfers over 2017 nog niet op orde.

Lees meer >>

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de

Lees meer >>

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financi&euml;n heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het

Lees meer >>

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al

Lees meer >>

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een

Lees meer >>

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat

Lees meer >>

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter

Lees meer >>

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de

Lees meer >>

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door

Lees meer >>

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de

Lees meer >>

27-2 2019

Forensenbelasting

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun

Lees meer >>

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg

Lees meer >>

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder

Lees meer >>

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en

Lees meer >>

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal

Lees meer >>

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in

Lees meer >>

Een meerderheid van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemde in met de wet die de rechten van flexwerkers meer in lijn moet brengen met die van werknemers in vaste dienst.

Lees meer >>

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU

Lees meer >>

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende

Lees meer >>

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en

Lees meer >>

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun

Lees meer >>

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen

Lees meer >>

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de

Lees meer >>

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere

Lees meer >>

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar

Lees meer >>

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende

Lees meer >>

Driekwart van de Europese online retailers is niet op de hoogte van de nieuwe beveiligingsstandaard, EMV 3-D Secure, volgens Mastercard.

Lees meer >>

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt

Lees meer >>

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en

Lees meer >>

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een

Lees meer >>

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee

Lees meer >>

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25

Lees meer >>

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

Lees meer >>

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

Lees meer >>

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het

Lees meer >>

17-1 2019

Te late inkeer

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Lees meer >>

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van

Lees meer >>

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Lees meer >>

Driekwart van de Europese online retailers is niet op de hoogte van de nieuwe beveiligingsstandaard, EMV 3-D Secure, volgens Mastercard.

Lees meer >>

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000

Lees meer >>

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de

Lees meer >>

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer >>

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als

Lees meer >>

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een

Lees meer >>

Werkgevers die een royaal gebaar willen maken en aan het einde van 2018 nog vrije ruimte over hebben, kunnen die die vrije ruimte benutten als ze een of meer werknemers een bonus willen geven.

Lees meer >>

De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 omvat

Lees meer >>

Het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken omvat het burgerservicenummer (BSN) van de

Lees meer >>

Het ministerie van Financiën heeft een evaluatie van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting uit

Lees meer >>

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat

Lees meer >>

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel.

Lees meer >>

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van

Lees meer >>

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een

Lees meer >>

IGD voorspelt een aantal trends op het gebied van technologische innovatie en winkelervaringen voor de internationale retailsector in 2019.

Lees meer >>

Er is een wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd. Ten eerste is de looptijd van de regeling, zoals eerder aangekondigd, verlengd tot 2023.

Lees meer >>

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Lees meer >>

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake

Lees meer >>

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom

Lees meer >>

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van

Lees meer >>

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn

Lees meer >>

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de

Lees meer >>

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het

Lees meer >>

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een

Lees meer >>

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn

Lees meer >>

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van

Lees meer >>

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te

Lees meer >>

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het

Lees meer >>

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf

Lees meer >>

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van

Lees meer >>

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een

Lees meer >>

12-11 2018

Minimumloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Lees meer >>

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de

Lees meer >>

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet

Lees meer >>

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota

Lees meer >>

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De

Lees meer >>

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de

Lees meer >>

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op

Lees meer >>

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich

Lees meer >>

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een

Lees meer >>

Als een winkelier wordt getroffen door cybercriminaliteit, is de schade gemiddeld € 53.678. Dat baart Detailhandel Nederland zorgen.

Lees meer >>

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere

Lees meer >>

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet

Lees meer >>

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer.

Lees meer >>

Digitalisering biedt bedrijven kansen om te groeien. Maar waar moet je als ondernemer beginnen?

Lees meer >>

Met de uitwisseling van informatie over bankrekening met buitenlandse autoriteiten hebben de Zwitsers het bankgeheim echt ten grave gedragen.

Lees meer >>

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand

Lees meer >>

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het

Lees meer >>

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de

Lees meer >>

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen

Lees meer >>

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per

Lees meer >>

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van

Lees meer >>

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van

Lees meer >>

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer

Lees meer >>

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan

Lees meer >>

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen

Lees meer >>

TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en met

Lees meer >>

Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van

Lees meer >>

Looptijd 30%-regelingUit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een belastingvrije

Lees meer >>

Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan

Lees meer >>

24-9 2018

Prinsjesdag 2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar we

Lees meer >>

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maanden van

Lees meer >>

De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De

Lees meer >>

Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag

Lees meer >>

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is

Lees meer >>

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel

Lees meer >>

Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een

Lees meer >>

Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden

Lees meer >>

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de

Lees meer >>

De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze fundamentele

Lees meer >>

Ondernemers, die in 2017 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer >>

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad zijn Kamervragen gesteld aan de minister van

Lees meer >>

In de cao voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op

Lees meer >>

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de

Lees meer >>

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd over fiscale gevolgen van een echtscheidingsconvenant.

Lees meer >>

Door een privépersoon, die geen ondernemer is, betaalde rente van schulden is alleen aftrekbaar als de

Lees meer >>

De Belastingdienst waarschuwt werkgevers voor het invullen van een fictief BSN-nummer voor werknemers. Dat mag niet, ook niet als het werkelijke BSN-nummer van de werknemer niet bekend is.

Lees meer >>

De accountant stelt vast of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Helaas kan de jaarrekening een materiële fout bevatten als gevolg van fraude. En als dat uitkomt, dan is de accountant het haasje.

Lees meer >>

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit

Lees meer >>

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen,

Lees meer >>

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met

Lees meer >>

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op

Lees meer >>

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen

Lees meer >>

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld

Lees meer >>

Bij de productie van zo'n 5000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich een technisch probleem voorgedaan waardoor één van de elektronische echtheidskenmerken niet werkt.

Lees meer >>

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor

Lees meer >>

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan

Lees meer >>

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van

Lees meer >>

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de

Lees meer >>

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder

Lees meer >>

Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het

Lees meer >>

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding

Lees meer >>

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen

Lees meer >>

De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties

Lees meer >>

19-7 2018

Vliegbelasting

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra

Lees meer >>

18-7 2018

Jeugd-LIV

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie

Lees meer >>

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al

Lees meer >>

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair

Lees meer >>

De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de

Lees meer >>

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met

Lees meer >>

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een

Lees meer >>

26-6 2018

WBSO in 2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven over

Lees meer >>

De afgelopen decennia hebben de ontwikkelingen in de IT een significante invloed op organisaties gehad. Als gevolg daarvan is de bedrijfsomgeving sterk veranderd.

Lees meer >>

Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in

Lees meer >>

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die

Lees meer >>

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te

Lees meer >>

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor

Lees meer >>

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De

Lees meer >>

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt

Lees meer >>

12-6 2018

Scholingsuitgaven

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan

Lees meer >>

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien

Lees meer >>

Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en

Lees meer >>

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de

Lees meer >>

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een

Lees meer >>

Acht van de 28 EU-landen zijn niet op tijd met het omzetten van de nieuwe Europese wetgeving rond privacy- en gegevensbescherming in nationale wetten.

Lees meer >>

MKB Nederland hoopt op coulance voor ondernemers als op 25 mei de nieuwe privacywet AVG ingaat. Ondernemers die hun zaken niet op orde hebben riskeren een geldboete.

Lees meer >>

1-6 2018

Verzuimboete

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid

Lees meer >>

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing

Lees meer >>

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet

Lees meer >>

24-5 2018

Aanzegverplichting

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting.

Lees meer >>

25-5 2018

Gebruikelijk loon

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de

Lees meer >>

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over

Lees meer >>

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen

Lees meer >>

Robbin Borst en Gregor Kruijssen hebben samen met Marieke van Gelder een boek over de gevolgen van de AVG voor de ondernemer geschreven.

Lees meer >>

Norea, de beroepsorganisatie van IT-auditors, heeft een handreiking gepubliceerd voor auditprofessionals in het kader van de nieuwe privacywetgeving, het zogeheten Privacy Control Framework (PCF).

Lees meer >>

De accountancy is de afgelopen jaren veel negatiever in het nieuws gekomen dan terecht is. Dat vindt advocaat Jan Garvelink, partner van het Amsterdamse kantoor Blaisse en huisadvocaat van enkele grote accountantsfirma’s.

Lees meer >>

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde

Lees meer >>

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden

Lees meer >>

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt

Lees meer >>

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun

Lees meer >>

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een

Lees meer >>

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun

Lees meer >>

Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven

Lees meer >>

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de

Lees meer >>

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze

Lees meer >>

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de

Lees meer >>

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak

Lees meer >>

De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de

Lees meer >>

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever

Lees meer >>

22-4 2018

Aanzegverplichting

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale

Lees meer >>

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen

Lees meer >>

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht een BTW suppletieaangifte in te dienen op het moment dat

Lees meer >>

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de

Lees meer >>

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de

Lees meer >>

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om

Lees meer >>

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger

Lees meer >>

29-3 2018

Masterclass AVG

Vandaag weer een succesvolle Masterclass over de AVG gegeven

Lees meer >>

De definitieve aanslagen vennootschapsbelasting met als datum 24 maart 2018 bevatten mogelijk een fout. Dat laat de Belastingdienst weten.

Lees meer >>

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en

Lees meer >>

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening

Lees meer >>

Bovag is teleurgesteld en verbaasd over de uitspraak van de Hoge Raad in de cassatiezaak over de pensioenpremieverdeling.

Lees meer >>

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het

Lees meer >>

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere

Lees meer >>

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk

Lees meer >>

16-3 2018

Onzakelijke lening

Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige

Lees meer >>

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun

Lees meer >>

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die

Lees meer >>

Per 1 maart jongstleden heeft de belastingdienst het startsein gegeven voor het indienen van de aangiften

Lees meer >>

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking

Lees meer >>

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van

Lees meer >>

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte

Lees meer >>

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de

Lees meer >>

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000

Lees meer >>

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te

Lees meer >>

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de

Lees meer >>

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de

Lees meer >>

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22%

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over

Lees meer >>

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij

Lees meer >>

De Belastingdienst wijst werkgevers er op dat de komende tijd moet worden getoetst of ze in 2017 binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) zijn gebleven of niet.

Lees meer >>

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de

Lees meer >>

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het

Lees meer >>

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen

Lees meer >>

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk

Lees meer >>

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie

Lees meer >>

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark

Lees meer >>

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als

Lees meer >>

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het

Lees meer >>

De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer

Lees meer >>

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting

Lees meer >>

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze

Lees meer >>

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het

Lees meer >>

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief

Lees meer >>

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren.

Lees meer >>

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand

Lees meer >>

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Lees meer >>

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een

Lees meer >>

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de

Lees meer >>

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000

Lees meer >>

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer >>

Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 €

Lees meer >>

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er 7400 datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2016 toen het om ruim 3900 datalekken ging.

Lees meer >>

Bijna de helft van alle software die Windows-gebruikers op hun systeem geïnstalleerd hebben is niet up-to-date, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer >>

Urban Data Centers (UDC’s) worden in een vlot tempo over het land uitgerold. Inmiddels zijn er acht UDC’s geopend. Het CBS is door de samenwerkingen met gemeenten op data-gebied een nieuwe weg ingeslagen.

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over

Lees meer >>

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft

Lees meer >>

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband

Lees meer >>

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer

Lees meer >>

Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

Lees meer >>

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken

Lees meer >>

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband

Lees meer >>

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

Lees meer >>

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing

Lees meer >>

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten

Lees meer >>

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten

Lees meer >>

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27

Lees meer >>

Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het

Lees meer >>

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30

Lees meer >>

Vanaf eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Hoe bereidt uw organisatie zich hierop voor?

Lees meer >>

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te

Lees meer >>

Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om

Lees meer >>

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ingang

Lees meer >>

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief

Lees meer >>

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft

Lees meer >>

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten

Lees meer >>

Zoek jij een uitdagende job in de controlepraktijk? Wil verantwoordelijkheid en gezellige collega’s?

Lees meer >>

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen.

Lees meer >>

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de

Lees meer >>

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van

Lees meer >>

De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting

Lees meer >>

In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1

Lees meer >>

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis

Lees meer >>

1-11 2017

Verliesverrekening

In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De

Lees meer >>

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet

Lees meer >>

Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om

Lees meer >>

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van

Lees meer >>

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn

Lees meer >>

Regeerakkoord: Belastingheffing over afkoop PEB in 2017 ongunstiger ten opzichte van belastingheffing in

Lees meer >>

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zit een addertje onder het gras voor

Lees meer >>

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er

Lees meer >>

Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk

Lees meer >>

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door

Lees meer >>

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat

Lees meer >>

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een

Lees meer >>

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming

Lees meer >>

Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer >>

De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als

Lees meer >>

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Lees meer >>

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Lees meer >>

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Lees meer >>

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Lees meer >>

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Lees meer >>

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Lees meer >>

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Lees meer >>

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Lees meer >>

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Lees meer >>

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens

Lees meer >>

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Lees meer >>

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan

Lees meer >>

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar

Lees meer >>

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen,

Lees meer >>

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een

Lees meer >>

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen

Lees meer >>

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van

Lees meer >>

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of

Lees meer >>

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende

Lees meer >>

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.

Lees meer >>

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de

Lees meer >>

Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van

Lees meer >>

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor

Lees meer >>

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De

Lees meer >>

De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekbaar

Lees meer >>

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een

Lees meer >>

Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronder een

Lees meer >>

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de

Lees meer >>

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op

Lees meer >>

De NBA start in samenwerking met de RUG een grootschalig onderzoek onder financials naar de CO2-doelstellingen van de organisaties .

Lees meer >>

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende

Lees meer >>

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord.

Lees meer >>

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem

Lees meer >>

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking

Lees meer >>

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil

Lees meer >>

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een

Lees meer >>

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de

Lees meer >>

Nog twee weken voordat DGA’s geen pensioen in eigen beheer meer kunnen opbouwen. Welke stappen moet de DGA voor die datum in ieder geval ondernemen?

Lees meer >>

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van

Lees meer >>

In het Financieele Dagblad van vandaag aandacht voor het SRA-sectorrapport 'Branches in Zicht 2017'. Dit

Lees meer >>

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat

Lees meer >>

De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast

Lees meer >>

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA

Lees meer >>

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij

Lees meer >>

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé

Lees meer >>

De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en

Lees meer >>

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag

Lees meer >>

De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het

Lees meer >>

Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale

Lees meer >>

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en

Lees meer >>

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond

Lees meer >>

De New Vision Groep is op zoek naar een Gevorderd Assistent Accountant en naar een Controleleider.

Lees meer >>

De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen

Lees meer >>

De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Lees meer >>

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom.

Lees meer >>

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1

Lees meer >>

De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat van de

Lees meer >>

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector

Lees meer >>

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord.

Lees meer >>

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale

Lees meer >>

Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de

Lees meer >>

oorlopig heeft het voor huiseigenaren geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen.

Lees meer >>

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor

Lees meer >>

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer

Lees meer >>

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van

Lees meer >>

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het

Lees meer >>

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen

Lees meer >>

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee

Lees meer >>

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de

Lees meer >>

Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt

Lees meer >>

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt,

Lees meer >>

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding

Lees meer >>

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer.

Lees meer >>

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk

Lees meer >>

Hoe te handelen nu de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer is aangenomen en per 1 april 2017 in werking treedt?

Lees meer >>

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In

Lees meer >>

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een

Lees meer >>

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op

Lees meer >>

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding

Lees meer >>

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen

Lees meer >>

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder

Lees meer >>

Per 1 maart jongstleden heeft de belastingdienst het startsein gegeven voor het indienen van de aangiften

Lees meer >>

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iemand een verzoek indienen om openbaarmaking van

Lees meer >>

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief

Lees meer >>

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de

Lees meer >>

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van

Lees meer >>

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in

Lees meer >>

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

Lees meer >>

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op

Lees meer >>

De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is vrijgesteld van inkomstenbelasting wanneer

Lees meer >>

Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale

Lees meer >>

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente

Lees meer >>

Na de valse Whatsapp-berichten, brieven en telefoontjes wordt de Belastingdienst nu weer geconfronteerd met een valse e-mail.

Lees meer >>

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk

Lees meer >>

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de

Lees meer >>

De wet verplicht ondernemers om voor hun leveringen en diensten aan andere ondernemers een factuur uit te

Lees meer >>

De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over aanmaningen. De bellers doen zich voor als deurwaarder bij de Belastingdienst.

Lees meer >>

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om de correspondentie van de Belastingdienst op papier te

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van

Lees meer >>

Een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico accepteert dat een buitenstaander

Lees meer >>

Voor de heffing van inkomstenbelasting over de opbrengsten van sparen en beleggen (box 3) wordt een

Lees meer >>

Net voor het moment waarop de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in

Lees meer >>

De bijtelling bij het loon voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt niet alleen voor een

Lees meer >>

De innovatiebox is een bijzondere regeling in de vennootschapsbelasting voor zelf ontwikkelde immateriële

Lees meer >>

DGAs zullen onder de nieuwe pensioenwetgeving bij afkoop van pensioen in eigen beheer niet ineens alle toekomstige indexaties kunnen aftrekken.

Lees meer >>

Een procedure voor de rechtbank betrof de vraag of Nederland volgens het belastingverdrag met België

Lees meer >>

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de

Lees meer >>

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten

Lees meer >>

De houder van een aanmerkelijk belang in twee Nederlandse bv’s kocht in december 2004 voor 20%-belangen

Lees meer >>

In de laatste aangifte van het jaar moet de zogeheten BUA-correctie worden toegepast. Een vaak vergeten item.

Lees meer >>

Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit van 31 oktober 2016 over box 3 van de

Lees meer >>

Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het

Lees meer >>

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap

Lees meer >>

De Eerste Kamer heeft op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de stemming over het wetsvoorstel

Lees meer >>

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende

Lees meer >>

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het eigenlijke

Lees meer >>

Vanaf 11 november 2009 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om telefonisch bezwaar te maken. Ook

Lees meer >>

Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de vraag of het verlaagde tarief van de

Lees meer >>

De in- en verkoop van enkele motorboten als nevenactiviteit heeft fiscale gevolgen gehad voor een

Lees meer >>

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van

Lees meer >>

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie

Lees meer >>

Wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van de normale regels niet verschuldigd is,

Lees meer >>

Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het

Lees meer >>

Er zijn nep-beschikkingen verstuurd waarin wordt gevraagd om een bedrag van 82 euro aan zorgtoeslag terug te betalen.

Lees meer >>

28-11 2016

Lening aan BV

Een lening, die een dga verstrekt aan zijn bv, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. De door de

Lees meer >>

Recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan gebruik voor belaste prestaties. Als u in het verleden

Lees meer >>

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de

Lees meer >>

28-11 2016

Investeringsaftrek

Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het gaat om een

Lees meer >>

Vandaag is de Eindejaarsspecial van de Nieuwsbrief van DEMAC weer online verschenen met vele eindejaarstips.

Lees meer >>

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan scholingsuitgaven moet

Lees meer >>

In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het Belastingplan 2017 het overgangsrecht voor de verhoogde

Lees meer >>

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, aangenomen. Naast het

Lees meer >>

Vanaf volgend jaar zal de eenmalige schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning worden verruimd tot 100.000 euro en structureel worden opgenomen in de successiewet.

Lees meer >>

Drie maanden extra de tijd. Dat krijgen DGA’s om de laatste stappen te kunnen zetten die nodig zijn om het PEB aan te passen aan de wijzigingen per 1 januari 2017.

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit voor de vervroegde inzet van

Lees meer >>

De premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daar

Lees meer >>

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar Kamervragen beantwoord over het niet

Lees meer >>

De minister van Economische Zaken is van plan om een aantal subsidieregelingen voor ondernemers te

Lees meer >>

Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn

Lees meer >>

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de

Lees meer >>

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt in

Lees meer >>

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de

Lees meer >>

Uitgaven voor scholing kunnen onder voorwaarden een aftrekpost vormen in de inkomstenbelasting. Het moet

Lees meer >>

De recente nieuwsbrief van DEMAC staat weer voor u online

Lees meer >>

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen

Lees meer >>

De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden

Lees meer >>

Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook

Lees meer >>

In afwijking van de gebruikelijkloonregeling mag het loon van de dga van een innovatieve start-up worden

Lees meer >>

Een van de maatregelen in het Belastingplan tegen constructies om belasting te ontwijken of uit te

Lees meer >>

De innovatiebox verlaagt het effectieve belastingtarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit

Lees meer >>

Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde

Lees meer >>

25-9 2016

Belastingplan 2017

Zo kort voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer mochten we van het Belastingplan 2017 geen schokkende

Lees meer >>

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer de

Lees meer >>

Vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kon een werkgever met toestemming van het UWV

Lees meer >>

Navordering van inkomstenbelasting is mogelijk wanneer door een fout geen aanslag of een te lage aanslag

Lees meer >>

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft Kamervragen beantwoord over de omzetting van een hypotheek

Lees meer >>

Alle stukken voor Prinsjesdag worden op vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan de leden van de Eerste

Lees meer >>

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat alsnog handhavend optreden tegen het afvalpassysteem van de gemeente Arnhem.

Lees meer >>

Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen voor veiligheidsvraagstukken over online criminaliteit terecht bij het Cyber Science Center

Lees meer >>

Met haar recente publicatie belicht de IAASB de mogelijkheden voor verhoging van kwaliteit en relevantie van de audit.

Lees meer >>

Werkgevers kunnen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van hun personeel publiek of privaat

Lees meer >>

Winst uit onderneming, een bekende term: winst is het totaal aan voordelen dat wordt verkregen uit een

Lees meer >>

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een

Lees meer >>

Extra uitgaven als gevolg van ziekte of invaliditeit voor kleding en beddengoed behoren tot de aftrekbare

Lees meer >>

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag is zes weken. Wordt een

Lees meer >>

Het accountantsvak is een ambacht dat steeds verandert. Integratie van IT maakt controle smart.

Lees meer >>

Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is

Lees meer >>

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven. Er

Lees meer >>

De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag over de toepassing van verschillende omzetbelastingtarieven

Lees meer >>

Volgens de Hoge Raad kan een huurrecht, dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt,

Lees meer >>

De regelgeving rondom de bijtelling voor de auto van de zaak is als volgt. Eerst moet de vraag worden

Lees meer >>

Wie in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is, is verplicht verzekerd voor de WW, de ZW en

Lees meer >>

In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog

Lees meer >>

Voor de optredens van artiesten en buitenlandse beroepssporters geldt een bijzondere regeling voor de

Lees meer >>

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om de kleine ondernemersregeling in de btw af te

Lees meer >>

Met ingang van 1 juli 2016 is het mogelijk om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Het

Lees meer >>

Ondernemers, die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, hebben mogelijk recht op

Lees meer >>

Voor elke deelnemer een persoonlijke pensioenrekening. Dat is een van de drie uitgangspunten waaraan een

Lees meer >>