Is een All-in uurloon toegestaan zelfs als het niet op de loonstrook staat?


De meeste werkgevers denken dat een all-in uurloon alleen mag, als dit op de salarisstrook gespecificeerd wordt. Een all-in uurloon omvat niet alleen het wettelijk verplichte vakantiegeld (8%), maar ook de compensatie voor vakantiedagen (elke werknemer heeft wettelijk recht op doorbetaalde vakantie-uren).

Ingevolge artikel 17 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag dient het vakantiegeld in beginsel in de maand juni te worden uitgekeerd, maar mag van dit tijdstip worden afgeweken, zolang de uitbetaling ten minste eenmaal per kalenderjaar gebeurt. Dit betekent dat het voor werkgevers is toegestaan om af te spreken dat het vakantiegeld tegelijk met elke loonbetaling uitbetaald wordt. Voor de werknemer moet het dan wel voldoende duidelijk en transparant zijn dat werkgever per loonbetaling ook het vakantiegeld en de vakantiedagen uitkeert en hoeveel het salaris inclusief en exclusief uitbetaling vakantiegeld en vakantiedagen is. In een zaak die door de Rechtbank Rotterdam in oktober 2018 werd behandeld was dit voor de werknemer niet het geval. In die zaak was de toepasselijke CAO in combinatie met de arbeidsovereenkomst niet duidelijk genoeg.

Loonstrook

In een andere recente uitspraak, van de Rechtbank Midden-Nederland, was dat wèl het geval, ondanks dat de uitbetaling vakantiegeld en vakantiedagen niet op de loonstrook vermeld stond. De Rechtbank zegt in de uitspraak het volgende: 'anders dan eisers kennelijk menen, behoeft de wijze waarop de doorbetaling van het loon tijdens vakantie in het all-in loon is opgenomen niet per sé kenbaar te zijn uit de maandelijkse loonstroken, maar is aan het genoemde vereiste van transparantie en begrijpelijkheid ook voldaan indien, zoals hier, de arbeidsovereenkomst zelf voldoende duidelijkheid verschaft over (de omvang van) deze component van het all-in loon.´

Urenspecificatie

Ondanks deze uitspraak is het aan te bevelen om zeker bij een all-in loon alle looncomponenten op een gedetailleerde urenspecificatie te vermelden. Wilt u uw werknemer een all-in uurloon betalen? Neem contact met ons op voor de do’s en don’ts!


<< Terug naar de nieuwslijst