Groeipad naar continuous assurance


De afgelopen decennia hebben de ontwikkelingen in de IT een significante invloed op organisaties gehad. Als gevolg daarvan is de bedrijfsomgeving sterk veranderd. Allereerst hebben de IT-ontwikkelingen tot veranderingen in operationele systemen en de aansturing daarvan binnen organisaties geleid.

 

Management is in staat om bedrijfsprocessen continu te monitoren

Er zijn mogelijkheden gecreëerd om accountinginformatie en andere data in digitale vorm te genereren. Tegenwoordig kunnen grote hoeveelheden transactie- en procesgegevens worden vastgelegd en vervolgens automatisch worden geanalyseerd. Het management kan die informatie gebruiken om bedrijfsprocessen te monitoren en bij te sturen. Het management is daardoor in staat om de bedrijfsprocessen continu te monitoren. Ook stakeholders eisen dat een organisatie met een grote mate van efficiëntie assurance over de betrouwbaarheid van de processen kan verschaffen.

Een effectievere en efficiëntere vorm van monitoren van de bedrijfsprocessen

Daarom hebben veel organisaties de laatste jaren hun focus verlegd van een betrouwbaar en volledig internal control framework naar een effectievere en efficiëntere vorm van monitoren van de bedrijfsprocessen. Om dat doel te bereiken beoordelen organisaties welke mogelijkheden de huidige IT-technologie en het harmoniseren van IT-systemen bieden. Het in het kader (zie hieronder) opgenomen voorbeeld laat zien dat continuous monitoring en continuous auditing een belangrijke bijdrage aan het realiseren van deze doelstellingen kunnen leveren.


Lees meer bij de bron van dit artikel

<< Terug naar de nieuwslijst