Geen RIenE dan direct opeisbare boete


Wij signaleren dat veel werkgevers, die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten, nog geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben laten uitvoeren. Terwijl het verplicht is om te (laten) onderzoeken of het werk een risico kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van hun werknemer(s).

Over de RI&E bestaat onder werkgevers nogal eens onduidelijkheid: moet u als werkgever een RI&E hebben en moet de RI&E ook getoetst worden? Over één aspect kunnen we kort zijn: iedere werkgever met personeel dient over en actuele RI&E met bijbehorend plan van aanpak te beschikken. De inspectie SZW controleert hier ook op en beboet werkgevers als bij een inspectie blijkt dat een RI&E niet aanwezig is.

Nieuw in dit kader is, dat sinds medio 2019 wettelijk geregeld is, dat er een direct opeisbare boete opgelegd kan worden door de inspectie SZW als er geen RI&E met toebehoren beschikbaar is. Wordt hij opgelegd, dan doet hij ook pijn: namelijk € 4.500.

Of de RI&E getoetst moet worden door een Arbo deskundige hangt af van diverse factoren.

Daarnaast is aan te raden om, in het kader van de RI&E, een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een vertrouwenspersoon helpt degene die ongewenst gedrag ondervindt om de juiste weloverwogen stappen te zetten om de situatie op te lossen. Overigens kunt u als werkgever de vertrouwenspersoon ook om advies vragen hoe om te gaan met onveiligheid op de werkvloer.

Dus waarom zou u het risico willen lopen? Beter is het om een fractie van de potentiële boete te investeren in uw werknemers door een RI&E uit te laten voeren. Hiermee voldoet u niet alleen aan de wettelijke vereisten maar belangrijker nog is dat u zorgt voor een beter arbeidsklimaat en tevreden werknemers.


<< Terug naar de nieuwslijst