Zwitsers bankgeheim ter ziele


Met de uitwisseling van informatie over bankrekening met buitenlandse autoriteiten hebben de Zwitsers het bankgeheim echt ten grave gedragen. Dat meldt persbureau Reuters.

Het Zwitserse bankgeheim stelde vermogende buitenlanders in staat hun vermogen aan het zicht van hun eigen belastingdienst te onttrekken. Verleden tijd: Zwitserland tekende ervoor getekend om wereldwijd de strijd tegen belastingontduiking aan te binden. De Zwitsere Federale Belastingdienst (FTA) heeft eind september voor de eerste keer met buitenlandse autoriteiten informatie over bankrekeningen uitgewisseld.

Akkoord

De Zwitsers hebben inmiddels een uitwisselingsakkoord met de Europese Unie, Australië, Canada, Guernsey, IJsland, Isle of Man, Japan, Jersey, Noorwegen en Zuid-Korea. Onder meer Cyprus en Roemenië zijn, hoewel lidstaten van de Europese Unie, van een uitwisseling uitgesloten. Als reden geeft de Zwitserse belastingdienst op dat deze landen niet voldoen aan de internationale normen voor vertrouwelijkheid en databescherming. Uitwisseling met Australië en Frankrijk is vooralsnog op de lange baan geschoven in verband met technische problemen. Ook worden er (nog) geen gegevens met Kroatië, Estland en Polen uitgewisseld.

Miljoenenrekening

Bij de Zwitserse Federal Tax Administration zijn inmiddels ongeveer zevenduizend banken, verzekeraars en andere financiële instellingen geregistreerd. Daardoor krijgen de Zwitserse autoriteiten toegang tot data van miljoenen rekeningen. In omgekeerde richting verstuurt de Zwitserse belastingdienst informatie over twee miljoen accounts aan partnerlanden.

OESO

Naam en het adres van de rekeninghouder worden gedeeld, evenals het fiscale registratienummer. Ook worden gegevens over de rekeningbalans en het kapitaalinkomen gedeeld. Hierdoor kunnen de autoriteiten bekijken of de belastingplichtige zijn buitenlandse financiële activa correct heeft gemeld. De jaarlijkse uitwisseling van data zal volgend jaar worden uitgebreid naar ongeveer 80 partnerstaten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de eisen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. Het OESO-wereldforum over transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden beoordeelt de uitvoering van het akkoord door staten.


Lees meer bij de bron van dit artikel

<< Terug naar de nieuwslijst