Driekwart Europese online retailers kent nieuwe beveiligingsstandaard niet


Driekwart van de Europese online retailers is niet op de hoogte van de nieuwe beveiligingsstandaard, EMV 3-D Secure, volgens Mastercard. Deze standaard moet fraude met online betalingen terugdringen. De invoering staat gepland voor september 2019. Eind 2018 had 75% van de online retailers nog niet van de richtlijn gehoord, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken.

Ondanks alle inspanningen is volgens Mastercard het aantal fraudegevallen met online betalingen nog altijd tien keer hoger dan bij fysieke transacties. Op zichzelf is dat niet heel verrassend, want bij een fysieke transactie is het normaal gesproken direct boter bij de vis. Toch is die factor tien de reden voor een nieuwe beveiligingsstandaard, EMV 3-D Secure, of ook wel EMV 3DS genoemd. Ondanks alle inspanningen is volgens Mastercard het aantal fraudegevallen met online betalingen nog altijd tien keer hoger dan bij fysieke transacties. Op zichzelf is dat niet heel verrassend, want bij een fysieke transactie is het normaal gesproken direct boter bij de vis. Toch is die ‘factor tien’ de reden voor een nieuwe beveiligingsstandaard, EMV 3-D Secure, of ook wel EMV 3DS genoemd.

Vingerafdruk

Een wezenlijk onderdeel van de richtlijn is ‘strong customer authentication’ (SCA). Met SCA worden nieuwe vormen van identificering mogelijk, bijvoorbeeld via vingerafdruk. Uit een steekproef van Mastercard blijkt dat slechts 14% van de Europese online retailers al SCA ondersteunen. Net iets meer dan de helft (51%) geeft aan klaar te zijn ná september 2019 of überhaupt geen plannen hebben in die richting. Maar SCA zal vanaf september 2019 verplicht zijn onder de betaalrichtlijn PSD2.


Lees meer bij de bron van dit artikel

<< Terug naar de nieuwslijst